Nový informačno-reklamný portál pre práce a služby s kovmi na Slovensku

Vážení zákazníci,

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti informačno-reklamný portál pre práce a služby s kovmi na Slovensku. Cieľom portálu je sprehľadniť hladanie prác a služieb týkajúcich sa kovov na internete. Stránka je delená na dve sekcie: 

Hlavná stránka
Slúži pre majstrov,remeselníkov,živnostníkov,firmy ako prezentácia svojich prác.
Tu ponúkajú svoj výrobok priamo zákazníkovi-Vám.
Ich výroba je určená pre ľudí -zákazková výroba.

Priemyselná výroba (firmy pre firmy)
Je určená hlavne firmám,ktoré vyrábajú stroje,polotovary, a iné výrobky pre ďalšie spracovanie druhým firmám. Okrem výroby si môžu zadať aj dopyty aby si ich rýchlejšie mohli nájsť potencionálny zákazníci-možno neskôr Vaši obchodní partneri.

 

Využite možnosť registrácie na portály do konca roku 2013 zadarmo.

www.praceskovmi.sk/

 

Novinky

Novinky Salvagnini September-Október 2013

Vážení zákazníci, Informujeme Vás o najnovších novinkách Salvagnini, ktoré si môžete stiahnuť na nižšie uvedenej adrese. Prvý článok je interview so spokojným zákazníkom spoločnosti Salvagnini na poli panelového ohýbania a druhý približuje najnovšiu technológiu ohraňovacích lisov Salvagnini B3...
Celý článok

MT-MONT s.r.o.

Kosodrevinová 19,
821 07, BRATISLAVA
+421 911 704 426 okolicanyi@mtmont.eu
Všetky práva vyhradené